ZKM Zelf kennis methode

Zelf reflectie als aanzet tot ontwikkeling en verandering.

Werken met de ZKM-methode helpt mensen om zichzelf beter te leren kennen. En om vervolgens met die inzichten zichzelf beter te kunnen managen. Centraal staat iemands eigen levens- en loopbaanverhaal. ZKM wordt toegepast in individuele coaching, maar ook in teamcoaching (ZKM-Organisatie).

Een bedrijfsdirecteur stond op een keerpunt in zijn werk. Hij wilde graag leren van het verleden en een goede nieuwe stap zetten. De Zelfkennismethode (ZKM) heeft hem meer zelfinzicht gegeven en mogelijkheden voor de toekomst. Hij is met succes aan de slag gegaan met een nieuwe functie in zijn bedrijf. Het belangrijkste wat hij heeft ontdekt is, dat het aangaan van echte verbinding met anderen niet betekent dat je de controle uit handen geeft. Sterker nog, dit maakt hem vrijer en echter in zijn contacten en daardoor een gelukkiger mens en collega. Meer weten?

Vraagt u zich ook wel eens af hoe u de komende jaren uw leven en werk wilt vormgeven? Hebt u moeite om uzelf te profileren in uw werk? Kent u problemen op het werk of in de privé-sfeer? Dan kan persoonlijk onderzoek via de ZelfKennisMethode (ZKM®) interessant zijn.
De ZKM is een methode van oriëntatie op jezelf als mens en de gevoelens die hierbij spelen. Het verschaft inzicht in wie iemand is en waar het voor die persoon om gaat in het leven. Samen met de coach, gaat u uw geschiedenis en verhaal in kaart brengen. Vervolgens worden hier allemaal gevoelens aan gekoppeld zodat u al snel een inzicht krijgt in de patronen en samenhangen in uw leven.
Door inzicht te krijgen in de persoonlijke gevoelspatronen word iemand zich meer bewust van zichzelf en van wat er gebeuren moet in zijn/haar leven. Het zelfonderzoek is geen test. Het is wel een effectieve methode om op basis van nieuwe inzichten, nieuw gedrag te gaan ontwikkelen.

Het onderzoek
De methode ZKM gaat uit van het unieke karakter van ieder mens dat tot uitdrukking komt in het verhaal dat een persoon over zichzelf en zijn leven en werk vertelt. In dit traject onderzoekt u grondig en systematisch wie u in diepste wezen bent. U maakt als het ware een ontdekkingsreis door uw leven: een overzicht van alle ervaringen, zowel positieve als negatieve, die voor u belangrijk zijn, worden vastgelegd. Al deze ervaringen worden voorzien van aangeboden gevoelens die u hierbij ervaart. Juist door het koppelen van de gevoelens aan de ervaringen, verkrijgt u zicht op de onderliggende rode draad die de diverse levenservaringen met elkaar verbindt. Gevoelens en gebeurtenissen die op het eerste gezicht los van elkaar lijken te staan, blijken samen te hangen als ze verder worden uitgediept. De gevoelsmatige samenhang van deze ervaringen legt patronen en thema’s bloot, die steeds weer opduiken in het leven. U leert uzelf kennen: met de gedachten, gevoelens en gedragingen die u tot op heden gevormd hebben tot wie u denkt te zijn. Door de ZKM krijgt u meer zelfinzicht en een betere kijk op wat u als mens zou willen en kunnen veranderen.

De leiding van een DJI-instelling (directie, management en staf) wilde effectiever communiceren en samenwerken. Door inzet van de ZKM-Organisatie werd helder wat de gedeelde en tegenover elkaar staande meningen en gevoelens over kernthema’s in de organisatie waren. En juist de tegengestelde visies en overtuigingen vormden de basis om bruggen te slaan en nieuwe perspectieven te zien. De communicatie en samenwerking verbeterden hierdoor aanzienlijk.

Z K M organisatie
De methode wordt regelmatig met succes toegepast in organisaties. Het kan worden ingezet als hulpmiddel bij het verhogen van de kwaliteit van het functioneren van medewerkers: Verbeteren van de interne communicatie en samenwerking.

ZKM-Organisatie is een instrument dat uitstekend geschikt is om het echte verhaal van een team of organisatie aan de oppervlakte te brengen. Het echte verhaal vertelt over de diepere drijfveren van mensen in verhouding tot de doelen van het team of de organisatie. Op basis van een geleide dialoog hierover ontstaat een nieuwe verbinding, die leidt tot krachtige teams en organisaties waar het fijn is om te werken en om klant van te zijn. Bijzonder van ZKM-Organisatie is de koppeling tussen individuele en teamontwikkeling. In deze koppeling heeft deze benadering een unieke toegevoegde waarde. Meer weten?

Voor wie?
De ZKM is geschikt voor mensen die:
– een (dreigende) burn-out hebben
– beter omgaan met druk door een groter zelfvertrouwen en zelfkennis
– vragen hebben over toekomst, het werk of het eigen functioneren
– ook zingevingsvragen kunnen erbij horen
– een betere balans tussen werk en privé willen
– evenwicht zoeken tussen verstand en gevoel
– zich effectiever willen laten zien op hun werk
– een betere manager willen zijn
– ondersteuning zoeken bij de terugkeer in het werk

Theorie en ervaring
De ZKM is ontwikkeld door de Nijmeegse hoogleraar Persoonlijkheidspsychologie Hubert J.M. Hermans. Centraal in de ZKM staat de opvatting dat elke mens op een eigen, unieke manier betekenis geeft aan zichzelf, de eigen omgeving en het eigen leven. Volgens Hermans vormen twee grondmotieven een belangrijke drijfveer voor ons denken, voelen en handelen. Het ene grondmotief is het Z-motief, dat wil zeggen het streven naar zelfbevestiging en zelfsturing. Dit is het domein van prestaties, succes, expansie en beheersing. Het andere grondmotief is het A-motief: het verlangen en streven naar contact, eenheid en binding met iets of iemand anders. Beide motieven zijn even belangrijk.

Kwaliteitsgarantie
De ZKM is één van de weinige methoden met een eigen unieke beroepsvereniging (de VvZB) en certificering van de leden die de methode in de praktijk brengen. Het is ook één van de weinige methoden met een professioneel evaluatiesysteem voor cliënten.
Uit het laatste onderzoek naar het effect van ZKM, gemeten onder 100 cliënten die anoniem de VvZB-avaluatie voor clienten hebben ingevuld, blijkt:
• de algemene tevredenheid over het ZKM traject is een 8,6
• de ervaren effectiviteit van het ZKM traject scoort een 7,7
• de ervaren persoonlijke ontwikkeling in het ZKM traject scoort een 7,4

Ik ben als ZKM-consultant® aangesloten bij de belangenvereniging voor ZKM-beoefenaars. Voor meer informatie: VVZB