HR change en advies

hrm

Willemsen HRM & Coaching helpt verandering in uw bedrijf efficient en effectief in te voeren. Wilt u een gedegen advies om visie en doelstellingen van het bedrijf scherp te stellen. Of is het juist een vlotte invoering van een nieuw ingezette lijn?
ZKM-organisatie is een gedegen instrument om een soepel lopend team te laten ontstaan en tegenstellingen in de organisatie te veranderen in samen ervoor gaan.

Zo kunnen wij kleine tot middelgrote organisaties die een eigen HRM-afdeling ontberen ondersteunen. Ook het oppakken van klussen die moeten gebeuren en blijven liggen. U kunt hierbij ook denken aan het vervangen tijdens ziekte, zwangerschapsverlof of ‘sabbatical leave’.
Wij zijn uitstekend inzetbaar voor specifieke taken waarvoor binnen uw organisatie wellicht niet de juiste expertise in huis is. Dit kunnen taken zijn op het gebied van beleidsvorming, ontwikkeling en invoering van HR -instrumenten of zelfs het begeleiden van ingrijpende veranderingen en reorganisaties. Of door een helder plan van aanpak competenties organisatie breed voor u vastleggen en invoeren. Draagvlak binnen de organisatie is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Als HRM-manager/adviseur worden wij regelmatig door organisaties ingeschakeld voor advies en hulp bij HR-(beleids)vraagstukken. Zo kunnen wij helpen bij het opstellen van functiebeschrijvingen, het ontwikkelen en invoeren van HR-instrumenten en HR-beleid.

Wilt u meer informatie of uw uitdaging bij ons neerleggen, neemt u dan contact op met mw. drs Trudie Willemsen mobiel 06-46085266 of via e-mail op gpwillemsen@hetnet.nl

Meer weten over HR change en advies?