Werk en toekomst

Laat talenten uit de verf komen!


Uw werk en toekomstwerk en toekomst

Ons begeleidingstraject kent diverse stadia. Allereerst wordt een uitvoerig intakegesprek gehouden, wat bestaat uit een zelfanalyse, een sterkte/zwakte-analyse en een toekomstverkenning. Vervolgens wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld. Mogelijk volgt een mobiliteitstraining gericht op het versterken van het zelfbeeld en het vergroten van sollicitatievaardigheden
Bij het extern herplaatsen van medewerkers kan, zowel om sociale als om juridische en kostenbesparende redenen, gekozen worden voor een professioneel reintegratietraject. Willemsen HRM & Coaching is dan betrokken bij zowel de opdrachtgever als de individuele medewerker.

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek is wetenschappelijk één van de beste manieren is om te voorspellen hoe iemand een bepaalde functie zal vervullen. Willemsen HRM & Coaching kan met behulp van een breed pakket aan instrumenten zoals persoonlijkheidvragenlijsten, intellectueel capaciteitenonderzoek, simulaties en interviews op grondige wijze onderzoek doen. We kijken welke intellectuele capaciteiten, persoonlijkheidskenmerken en competenties aanwezig zijn, nog voor ontwikkeling vatbaar zijn of in onvoldoende mate aanwezig zijn om een bepaalde functie te kunnen uitoefenen.
Ook kan dit instrument ingezet worden als potentieel beoordeling voor medewerkers die intern doorstromen naar een andere of hogere functie of gebruikt worden voor medewerkers waarvoor een loopbaan begeleidingtraject noodzakelijk is.

Meer weten?