Relatie verbeteren door EFT relatietherapie

Wat is EFT?

Moeten we bij elkaar blijven? Zij zit me op m’n nek. Hij zegt nooit wat. De seks is niet goed en we hebben veel ruzie. We bereiken elkaar niet meer en we lijken uit elkaar gegroeid.

EFT-relatietherapie kan een oplossing zijn voor bovenstaande problemen. Met EFT werk je samen aan je relatie.

EFT relatietherapie in het kort

Emotionally Focused Therapy:

  • richt zich op emoties, begrijpen van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie;
  • heeft een hoge slagingskans, meer dan andere relatietherapieën;
  • kijkt naar communicatie- en gedragspatronen binnen relaties;
  • kijkt naar de onderlinge verbinding en bereikbaarheid;
  • zoekt en vindt de zere plekken van vroeger;
  • bouwt aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken.

De fases van EFT therapie

  • Fase 1 jullie leren het patroon binnen je relatie beter herkennen en begrijpen.
  • Fase 2 jullie benoemen angsten en behoeftes binnen het patroon.
  • Fase 3 jullie stappen uit je patroon en leren hulp, steun & begrip te vragen.

Relatietherapie bij Trudie Willemsen

Wat staat jullie te wachten?
De relatietherapie begint met een gesprek tussen jullie en mij. Daarin vertellen jullie wat de reden is dat je relatietherapie wilt en wat je wilt bereiken. Ik richt me in dat eerste gesprek op jullie verhaal en wil bijvoorbeeld ook graag zien hoe jullie samen omgaan met een ruzie en of jullie echt allebei gemotiveerd zijn.

Tot slot zal ik jullie duidelijk maken dat de manier waarop jullie met elkaar omgaan de gezamenlijke vijand is die we gaan bestrijden.

(Ieder) apart

Mogelijk dat het eerste gesprek aanleiding geeft jullie apart te spreken of een van jullie beiden, als hij/zij met zaken worstelt die eerst opgelost  moeten worden. Dit gaat natuurlijk in overleg met jullie.

Elkaar opnieuw leren kennen

De therapie die ik geef is gericht op elkaar opnieuw ‘ontmoeten’ en ervaren. Natuurlijk kom je dingen te weten, en leer je over jezelf, de ander en jullie relatie, maar het belangrijkste is dat je merkt hoe het voelt voor jezelf en de ander. Dat je kunt beleven hoe de ander het beleeft. Op die manier voel en zie je het niet alleen, maar begrijp je het ook.

Ik laat jullie ervaren wat jullie patroon is en de onderliggende emoties zijn die een belangrijke rol spelen. Ik zal jullie vooral begeleiden bij het aan elkaar te leren vertellen en opnieuw te verbinden.

Emotionele verdieping

Jullie vliegen elkaar inmiddels niet meer om de haverklap in de haren, en kunnen in gesprekken al goed tot elkaar komen. De ervaring leert dat als we op dit punt aangekomen zijn er nog maar weinig terugval is. Nu is het tijd voor de volgende stap.

Je ziet vaak in een relatie dat één zich meer terugtrekt dan de ander. Diegene zal ik op dit punt benaderen en meest kwetsbare emoties opzoeken. Met zijn drieën bespreken we die, en de gevoelens en verlangens die daarbij horen. Dat doen we uiteindelijk voor jullie allebei en jullie samen. We gaan dan ook aan de slag met de verwondingen van jullie relatie en van jezelf. Wat hebben jullie elkaar aangedaan, wat waren jullie verwachtingen, wat was jullie liefde? We verkennen het en werken het allemaal door.

                                                                                                                  Afronding

Uiteindelijk kijken we terug naar jullie oorspronkelijke vragen. Je merkt dat het leeuwendeel weg is en dat de rest vrij oppervlakkig blijkt en makkelijk te regelen. Al met al zijn we 10 tot 15 sessies bezig om dit te bereiken.